Pixtin / Idees

Un llenguatge per a cada client

Un client, un registre

Un producte, marca, servei, cartell, etc., pot ser sobri, barroc, tendenciós, durador, luxós, ecològic, jove, madur, i una infinitat d’adjectius més que el dissenyador ha de ser capaç de traduir al llenguatge visual. Això s’aconsegueix mitjançant un coneixement de certs codis i una correcta utilització de recursos tals com les tipografies, el color, els buits, els formats, les imatges, etc. Aquesta capacitat del disseny d’emetre valors i sensacions sense necessitat de verbalitzar ho converteix en un idioma especialment efectiu a l’hora de dirigir-se al subconscient. Trobar un registre gràfic idoni per a cada cas específic no és tasca fàcil. Potser és aquesta la raó per la qual molts dissenyadors opten per apropiar-se de només un registre o estil i donen servei únicament als clients que se senten còmodes amb aquest llenguatge. Aquesta actitud, que a més sol venir recolzada d’un ferm convenciment sobre la superioritat d’un codi concret, es veu, desgraciadament, premiada per nombrosos guardons de disseny que tendeixen a fixar-se més en valors propers a una idea romàntica de l’art que a la realitat pràctica del disseny. I és que, adequar-se al llenguatge de cada públic o sector, suposa, sovint, superar les nostres pròpies preferències (i fins i tot prejudicis) en un exercici d’empatia. És igual que quan un ha de fer un regal; el truc per encertar sempre està a posar-se en la pell de l’altre independentment que compartim els seus gustos o no. Encertar amb el llenguatge que millor defineix un producte i comunicar la seva essència al públic d’una manera directa requereix, en primer lloc, d’una extensa cultura visual que permeti reconèixer les característiques pròpies de cada llenguatge gràfic així com les modes i les tendències. En segon lloc, ha de recolzar-se en una metodologia que ajudi a assegurar el tir comunicacional complint passos com l’estudi previ del llenguatge propi de cada sector o el la anàlisi dels registres gràfics utilitzats per la competència. Tot això assegura la fi última del disseny gràfic i possibilita que el missatge que volem transmetre arribi d’una forma més efectiva al públic que ens havíem proposat.