Pixtin / Projectes

Un sistema gràfic per al Consorci d’Educació de Barcelona

Creem un sistema gràfic per identificar, donar coherència i transmetre els valors del Consorci d’Educació de Barcelona

El Consorci d’Educació de BCN és un ens públic que té l’objectiu de millorar la gestió educativa de la ciutat i fer-la més propera a la ciutadania.
Es tracta d’una entitat complexa que engloba diferents activitats, iniciatives, lògiques i projectes. El nostre repte va ser crear una solució gràfica que pogués parlar a tot aquest ecosistema.
Partint del redisseny del logotip, es genera una retícula que dóna peu a tot un sistema gràfic inspirat en el concepte de “educació líquida”.

Un sistema flexible que dialoga amb diferents públics

El Consorci, com a entitat pública, s’adreça a tota la ciutadania; com a responsable d’educació, parla a la comunitat educativa; i com a organització, ha d’adquirir un to administratiu.
El sistema creat, a més d’aportar una forta identitat a l’organització, és prou flexible per adquirir diferents tons en base als diferents públics i àmbits.

Una marca dinàmica adaptable a diferents entorns

El sistema generat a partir del mateix logotip es pot extrapolar a multitud d’àmbits i peces generant una marca dinàmica i viva que, amb tota la varietat que desencadena, no perd mai el seu caràcter, valors i idiosincràsia.