Pixtin / Projectes

Senyalètica del recinte de l’escola BetàniaPatmos

L’escola BetàniaPatmos té un recinte de més de 32.000 m2 en el que circulen diferents tipus d’usuaris: alumnes de diferents edats, pares i mares, personal de l’escola, proveïdors… A més, compta amb una gran varietat d’espais de diferents usos com aules, oficines administratives, instal·lacions esportives, menjadors, etc.

El repte, per tant, ha consistit en elaborar un sistema de senyalització fàcil i que s’adapti als diferents perfils de persones en relació a cada un d’aquests usos. No menys important ha estat aconseguir que aquest sistema mostri una coherència gràfica amb la identitat de l’escola.

Un dels primers problemes que se’ns ha plantejat és el de l’escassa visibilitat que ofereix el centre des del carrer. Per salvar aquest problema s’ha dissenyat una gran placa corporativa a l’entrada, acompanyada d’un plànol general del recinte. Un cop dins, l’usuari es troba amb una àrea boscosa amb diferents camins i desnivells que fa difícil la seva orientació. L’arquitecte que va projectar aquest espai, Xavier Subies, ho va fer sota els paràmetres del situacionisme que, precisament, promovia la creació d’espais de múltiples circulacions. Ha estat necessari estudiar tots aquests fluxos i desnivells per trobar els llocs idonis en els quals situar els direccionals necessaris per fer fàcil la circulació.

La senyalització dels edificis destinats a les aules s’adapta a la versatilitat que requereixen els nous models d’aprenentatge. Així, a més dels elements necessaris bàsics per al trànsit (senyalització de plantes i espais, iconografia per a banys, etc.) s’han afegit a les aules uns vinils amb motius geomètrics que funcionen tant com a identificadors d’etapes i edats com d’elements lúdics que poden ser utilitzats durant les classes (com retícules, bases per dibuixar en els vidres, formes d’ordenar a l’aula, etc)

Per a la senyalització d’àrees més espaioses com el pàrquing, s’ha optat per les dimensions generoses dels elements i per donar importància al color corporatiu, el vermell.

Rètol exterior del centre
Direccionals integrats a l’entorn
Senyals dels vestuaris
Façana del nou edifici
Sistema gràfic per decorar les diferents plantes
Situacional de les aules
Esquema de treball on es visuaitzen les circulacions, ubicacions i tipologies de suports
Situacional de les aules
Plànol normatiu d’evaquació
Plànol general del recinte
Pàrquing