Revista Escuma

Direcció d'art, Disseny editorial, Identitat corporativa

Creació de la imatge i de les pàgines mestres de la revista Escuma. La tipografia que conforma el logotip de la revista busca, mitjançant les diagonals, l’angulositat de les tipografies del món del rock i el heavy. A l’interior, la força de la font condensada (Dharma Gothic) dels titulars contrasta amb una tipografia romana d’òptima llegibilitat (Tiempos). Client: Marc Lamarca

escuma-identidad-logo-cerveza

escuma-cerveza-revista-editorial

escuma-interior-dissenny-editorial

escuma-editorial-interior