Pixtin / Projectes

Projectes per al programa Life

El programa LIFE és un instrument financer de la Unió Europea dedicat al medi ambient. Des de Pixtin, ajudem diferents centres de recerca i R+D+I amb la difusió d’aquests projectes. Per a fer-ho, creem el branding, la pàgina web i generem infografies, vídeos, presentacions i altres materials promocionals.

El Programa Life finança projectes de conservació medi ambientals dins dels àmbits següents:

  • Naturalesa i biodiversitat
  • Economia circular i qualitat de vida
  • Mitigació i adaptació al canvi climàtic
  • Transició cap a les energies netes

Part dels fons amb què LIFE cofinança les diferents iniciatives estan destinats a la difusió i comunicació dels projectes. I és en aquest punt on fa anys que ajudem diferents centres de recerca com Cetaqua o Aquatec (Suez, Agbar).

Alguns exemples d’aquest tipus de projectes centrats en economia circular són Nimbus, que utilitza els llots de les depuradores per a crear gasos combustibles per al transport públic; Nirvana, un sistema per mantenir les aigües subterrànies netes; Enrich, on es fan servir deixalles de les depuradores per generar fertilitzants, etc.

Disseny d’identitat de projecte

Cada projecte necessita tenir la seva pròpia identitat. El primer pas és crear un logotip que respongui a la idiosincràsia del projecte. Paral·lelament es genera una línia gràfica, és a dir, una sèrie d’elements visuals que aplicarem a la resta de peces comunicatives donant homogeneïtat i personalitat al conjunt.

Logotips


Línia gràfica


Desenvolupament de materials pedagògics

Un altre punt clau, a més de la web, és el de fer material pedagògic perquè els projectes puguin ser compresos per un públic més ampli. Els temes tractats solen ser molt específics, pel que requereixen de material de suport (vídeos, infografies) que sintetitzin i descodifiquin el llenguatge – sovint massa tècnic – dels científics.

Vídeos divulgatius


Infografies