Iris Venture Builder

Identitat corporativa, Web i mitjans digitals

Disseny d’identitat corporativa i desenvolupament web responsiu per a la venture builder tecnològica Iris. Una empresa incubadora de startups realcionades amb la transformació tecnològica, la ciberseguretat i el big data. L’identitat corporativa, molt neta i clara, unifica en el logotip la part més creativa de les startups i la part més formal d’una incubadora tecnològica. Client: Iris Venture Builder

Web en funcionament