Pixtin / Projectes

Guia fàcil pel Fons Català de Cooperació

Conceptualització, continguts i disseny de la guia per a la cooperació tècnica municipal del Fons Català de Cooperació, una organització formada per ajuntaments catalans i altres ens municipals que destinen part del seu pressupost a finançar accions de cooperació i solidaritat amb països desfavorits.

A més d’il·lustrar i dissenyar tot el document, ens vam encarregar de la redacció dels textos i de l’organització de la informació per tal de crear una guia fàcil, clara i exhaustiva que servís d’ajuda als futurs tècnics cooperants.