Exquisits: Barcelona Gourmet Discoveries

Identitat corporativa, Infografies i il·lustració

Imatge corporativa d’Exquisits (Barcelona Gourmet Discoveries), una empresa dedicada a fer rutes gastronòmiques de qualitat per Barcelona. S’ha optat per una imatge propera al modernisme, que encaixa amb un públic culte i s’inspira en una de les tradicions més valorades de la ciutat. Client: Lucía De Era

exquisits-barcelona-gourmet-identidad-tarjetas-2

exquisits-barcelona-gourmet-identidad-bolsa

exquisits-barcelona-gourmet-identidad-boceto