En els anys que portem col·laborant amb l’escola BetàniaPatmos de Barcelona i des que en vam dissenyar el 2002 la identitat de marca, són molts els treballs que hem realitzat intentant sempre alimentar una imatge que reflecteixi la serietat, l’esperit de superació i el compromís amb l’educació que manté l’escola: elements corporatius, lloc web, publicacions periòdiques, publicitat, senyalització de l’escola…

betania-web-mobil-responsive

Lloc web activa