Pixtin / Projectes

Disseny Web Adam (UI)

Serveis: Web i mitjans digitals

Client: Adam

Com empresa tecnològica consolidada dins d’àmbits com la connectivitat o l’allotjament en el núvol, la web d’Adam havia de respirar tecnologia, innovació i seguretat. La complexitat dels serveis que ofrereixen requeria de codis de diferenciació (figures geomètriques i colors trets del propi sistema gràfic i del logotip) i una navegació intuitiva i creuada entre els mateixos. Un altre dels grans reptes que vam afrontar a nivell de disseny va ser el de mostrar com, la tecnologia i la solidesa no tenen perquè estar renyides amb la proximitat i les relacions personals.

Visitar la pàgina web completa

Imatge de vàries pàgines
Imatge de la gràfica aplicada en mobil