Pixtin / Projectes

Campanya de preinscripció escolar de Barcelona

Campanya de preinscripció escolar de la ciutat de Barcelona.Sota el concepte fem equip, creat per l’agència Sinergia Value, vam posar en valor el treball en xarxa que s’està fent en l’àmbit educatiu a Barcelona, una comunitat que compta amb més de 20.000 professionals i 400 centres que treballen per al futur dels nens i joves.

Mitjançant il·lustracions fresques (a càrrec d’Elías Taño) i colors festius vam crear la imatge principal de la campanya del Consorci d’Educació de Barcelona: una gran construcció de persones de diferents edats i nacionalitats que alcen una nena, al·ludint a un aixecament de castellers.

A partir d’aquesta imatge gràfica vam dissenyar tots els elements publicitaris (opis, banderoles, cartells, banners …), les cartes per a les famílies, fulletons, guies per a la preinscripció traduïdes a 8 idiomes, presentacions de les sessions informatives dels districtes, un dossier orientatiu per als directors de les escoles i una landing page al web del Consorci d’Educació de Barcelona.