Pixtin / Idees

Packaging: objectius i codis

Objectius i codis en el disseny d’envasos

El packaging (o disseny de packs) engloba de manera habitual el disseny de tot tipus d’envasos, embalatges i etiquetes, dotant el producte d’una dimensió estètica i comunicacional. Els objectius d’aplicar aquest disseny a envasos i etiquetes són bastant obvis:

  • Informar sobre el contingut: en aquest punt cal ressaltar la importància de conèixer la normativa vigent que obliga a afegir o a ometre certes dades en funció del producte i el país.
  • Cridar l’atenció sobre la competència: les fotografies, il·lustracions, tipografies, etc., ben utilitzades, ajuden als productes a ressaltar en els lineals (prestatges o expositors dels comerços) davant d’altres similars.
  • Donar valor afegit: això és molt evident, per exemple, en els envasos de perfumeria, on els continents arriben a ser a vegades més importants que el contingut.

Dissenyar packaging requereix un coneixement i control dels aspectes més tècnics del disseny (materials, mètodes d’impressió…), així com un coneixement semàntic de certs codis que, al nostre entendre, es basen en:

  • La tradició: Els codis més tradicionals –com poden ser l’ús generalitzat de tipografies volumètriques en galetes, el negre en productes gourmet o el minimalisme en productes estètics– són més obvis a mesura que l’envàs forma part de la categoria de gran consum. En aquests casos, els tiratges solen ser de grans magnituds fet pel qual s’evita córrer cap risc. Donar un missatge de confiança és prioritari davant la innovació o la modernitat.
  • La moda: Són els codis que difereixen dels marcats per la tradició i que busquen una consonància amb les tendències i estils de vida contemporanis. Trencar els codis tradicionals resulta sempre més arriscat, però pot ser una bona manera d’introduir nous productes en els mercats o per donar valor afegit a tiratges de productes no massa elevats i que, per tant, no obliguen a assumir grans riscos. Un bon exemple en són les nombroses i variades etiquetes de vi que avui dia surten al mercat.

Rep la nostra newsletter