Pixtin / Idees

Noves tecnologies

Noves tecnologies: Per què són necessàries per a una empresa?

Les noves tecnologies estan prenent un lloc predominant en l’àmbit comunicatiu i del disseny. En només cinc anys noves fórmules i formats com el mailing, les pantalles tàctils, les aplicacions per a mòbil, els llibres electrònics, etc., van desterrant objectes i costums tan arrelats com poden ser un llibre, un pòster o la bustiada. Eines comunicatives molt vàlides avui poden caure en desús de manera imminent. Això obliga qualsevol organització o empresa a plantejar-se una transició cap als nous mitjans. Com a experts en comunicació, els dissenyadors som responsables d’aconsellar i ajudar les empreses a actualitzar les seves maneres de dirigir-se i relacionar-se amb els seus públics. A Pixtin assessorem els nostres clients –la seva situació i les seves necessitats– des de tres punts de vista:

  • Funcional: Les noves tecnologies permeten automatitzar processos complexes que no aporten valor a l’organització, reduir despeses, o fins i tot, ser una oportunitat de negoci. Pot la seva web automatitzar funcions que estalviïn temps i diners? Pot la seva empresa llançar-se a la venda on-line?, etc.
  • Comunicatiu: Comprendre les noves tecnologies suposa entendre que les vies de comunicació unilateral han donat pas a altres fórmules molt més participatives. Una empresa ha de preguntar-se si està controlant aquest flux comunicatiu o si més aviat és la inèrcia la que porta el control. Quina opinió existeix a la xarxa sobre el producte o servei ofert? Són els mitjans escollits per l’empresa per a dirigir-se al públic anacrònics i, per tant, inútils?
  • Moda social:  Existeix un últim argument a favor de les tecnologies més frívol, però no mancat de rellevància. La possessió del darrer crit en tecnologia s’ha instal·lat en la societat com un distintiu de classe. Avui dia, la gent es torna boja per trobar la darrera aplicació per a dispositius mòbils. Això converteix la tecnologia en un important argument de màrqueting en sí mateix, independentment de la pròpia funcionalitat.