Pixtin / Idees

Naming

El nom és el més present –i fins i tot insistent– de tots els atributs d’una marca: és el primer que li ve al cap  a un consumidor / client a l’hora de buscar-lo tant en un lineal com en una pàgina web. L’elecció del nom d’una empresa, producte o inclús servei és un dels primers reptes creatius que sorgeixen en la creació d’una marca i ha de fer-se amb rigor, tenint en compte una sèrie de factors:

  • Per començar s’han de tenir clars els valors que tindrà la marca. Per a aquest propòsit és recomanable fer-se preguntes del tipus: vull ser atemporal o tendenciós?, jove o madur?, diferent a la competència o seguir la seva línia?, dirigit a un públic concret o generalista?, etc.
  • A partir d’aquí, el nom ha de ser coherent amb tots aquells atributs i valors que es vulguin transferir a la marca.
  • Un bon nom ha de ser memorable. Per aconseguir-ho es poden utilitzar recursos com ara fer jocs de paraules, acrònims, resultar divertit…
  • És important tenir en compte els factors idiomàtics: la fonètica hauria de resultar familiar, és a dir, el nom hauria de ser fàcilment pronunciable per al públic objectiu a qui va dirigida la marca. Si aquesta es internacional, la pronunciació del nom haurà de basar-se en fórmules lingüístiques universals.
  • També ha de ser estètic, principalment quant a la seva sonoritat però no únicament: els dissenyadors preveiem la traducció gràfica d’un nom i sabem que hi ha paraules que resulten visualment més atractives i pregnants que altres.
  • Finalment, és fonamental tenir en compte que el nom ha de passar per un procés de validació tant a nivell de registre de marques com de domini a Internet. Aquest punt dificulta molt la tasca ja que, perquè enganyar-nos, com tot en aquesta vida els millors solen estar escollits.

Escollir un nom, en definitiva, ha de formar part d’un procés metòdic però, això sí, divertit i obert a la creativitat en el què tant el client com el professional han d’intervenir de manera activa.