Què són i com optimitzar-les

La memòria és un document que registra tota la informació rellevant sobre una acció, producte, servei, institució, etc., permetent a empreses i organitzacions tenir un major control sobre si mateixos i les seves accions, així com projectar-se amb una major claredat. Es tracta d’un document clau a l’hora de detectar i solucionar problemes interns o d’estructuració. La prioritat quan es dissenyen aquestes peces no és tant la d’aportar valors estètics o reforçar la marca (que també), sinó la d’organitzar, estructurar i jerarquitzar les dades de la millor manera possible. I és que aquests documents, generalment, solen contenir molta i molt variada informació, fet que obliga al dissenyador a una tasca de síntesis que ajudi a fer de les memòries un producte digerible. Com ho aconseguim això? Des de la nostra experiència, proposem alguns recursos útils i eficients:

  • Detectant diferents nivells d’informació per poder jerarquitzar-los a través de fitxes, pastilles, tipografies, cossos de lletra, etc. Això contribueix a facilitar nivells de lectura i identificar perfils d’informació diferents.
  • Utilitzant annexes que permetin descongestionar el cos principal de la memòria amb la informació de caràcter més secundari.
  • Afegint resums de seccions.
  • Utilitzant separadors clars i visibles que orientin i situïn el lector.
  • Etc.

Des de fa ja un temps, ha augmentat la demanda de digitalitzar aquest tipus de documents. Creiem que aquesta tendència anirà en augment ja que aquesta demanda se sustenta sobre raons de pes. Bàsicament resulta:

  • Més ecològic
  • Més accessible
  • Més interactiu (permet la navegació i una lectura no lineal)