Pixtin / Idees

Infografies, il·lustració… i ciència

No tenim clar això que diuen, que una imatge val més que mil paraules. El que sí és segur és que la imatge pot arribar a ser molt més eficient a l’hora d’explicar idees complexes i, en complexitat, la ciència s’endur la palma. Dins dels factors que fan que la ciència sigui difícil d’assimilar, hi destaca el caràcter específic tant dels temes que tracta com del llenguatge que utilitza. Així com, el fet que sovint es mogui en univers abstractes, invisibles, macro o microscòpics allunyats de la nostra realitat experiencial la fa més confosa. Aquesta situació crea una esquerda en la comunicació entre el científic i el públic que devalua l’esforç, el temps, el material i els recursos invertits. A dia d’avui, difondre i publicar és –aquí el nostre pèsam– una obligació que es suma al treball del científic, que no és un altre que el de generar coneixements. Però per poder connectar amb un públic més ampli la ciència ha d’enfrontar-se a termes tan allunyats de les seves competències com són la persuasió, l’estètica o la seducció. És aquí on els dissenyadors i comunicadors ens convertim en bons aliats a tenir en compte. I una de les eines més útils amb les quals comptem per explicar temes complexos, fent-los més propers i motivadors, són les infografies i les il·lustracions, que destaquen per la seva capacitat de:

  • Concretar l’abstracció
  • Mostrar altres realitats
  • Decodificar llenguatges
  • Sintetitzar i aclarir sistemes complexes
  • Embellir i fer la informació més atractiva