Pixtin / Idees

Il·lustració i modes

Il·lustració, modes i possibilitats…

Vivim en una realitat on les imatges fotogràfiques han passat a ser alguna cosa massa comuna: les fotografies ens persegueixen des dels marcs digitals del menjador fins al power point de l’oficina; els avenços tecnològics, noves òptiques, aplicacions tipus Instagram, etc., permeten a qualsevol persona treure una foto aparent i donar-li un toc personal amb un simple mòbil; tothom fa, puja, mira o penja fotos a tota hora… i és tal vegada per això pel que a la gent cada vegada li resulta més difícil apreciar el treball que hi ha darrere d’una bona fotografia. I potser sigui també per això pel que la il·lustració sembla tornar a estar de moda. I és que és una cosa que no tots es veuen capaços de fer, alguna cosa a la que encara se li reconeix un valor creatiu. Però en parlar d’il·lustració i disseny no podem oblidar que, lluny de deixar volar la nostra imaginació o recrear-nos en un estil, com a dissenyadors hem de buscar sempre el registre i la forma més adequada per a cada treball. Davant la fotografia, la il·lustració presenta una sèrie d’avantatges propis que hem de tenir en compte i aplicar en benefici de cada projecte:

  • Varietat de registres: Des dels dibuixos tècnics a la caricatura, des del concret fins a l’abstracte, els registres de la il·lustració permeten parlar en tots els idiomes que componen el llenguatge visual emfatitzant en cada cas un caràcter o objectiu comunicatiu.
  • Menor cost de producció: La il·lustració no requereix d’escenificacions, localitzacions, models, etc., per la qual cosa pot arribar a ser la manera més pràctica i econòmica de representar certs tipus d’imatge.
  • Concreció: La il·lustració arriba a unes cotes de concreció difícilment assolibles per la fotografia posat que de forma natural, omet o exagera detalls al servei d’allò que es vol ressaltar (per exemple, si volem mostrar detalls d’un nas és més senzill dibuixar-lo, que no fer una fotografia en la qual no podem prescindir de l’entorn sense retocar-la i, així i tot, quedaria una miqueta estranya).
  • Prestigi i personalitat: Existeix un punt artesanal i personal en alguns tipus d’il·lustració… alguna cosa que les apropa a la idea tradicional d’art que, a dia d’avui, segueix essent sinònim de prestigi.