Pixtin / Idees

Disseny editorial i maquetació

Consideracions davant els nous temps

El món del disseny editorial, ja de per si complex, s’enfronta avui dia a la irrupció de les publicacions digitals. En el disseny editorial tradicional, és a dir, en les publicacions pensades per a paper, hi ha una sèrie de mètodes de treball i característiques generals a tenir en compte (programari específic, tipus de papers i enquadernacions, regles de llegibilitat, etc.) A les quals se sumen els codis propis de cada producte editorial, i és que no és el mateix dissenyar una revista de moda, que un catàleg de productes o una novel·la històrica. Avui en dia, la proliferació de plataformes de lectura (tablets, mòbils, llibres electrònics ) obliga als dissenyadors a fusionar les tècniques tradicionals amb altres característiques més pròpies de l’univers web. Al seu torn, obliga els nostres clients a replantejar-se els formats en què volen llançar les seves publicacions tenint en compte que:

  • Poden enriquir els continguts de les seves publicacions amb enllaços, animacions, continguts multimèdia, etc.
  • Poden publicar en diferents formats (paper i digital) alhora sense grans increments de costos.
  • Els nous mitjans permeten publicar per a un gran públic sense la mediació d’impremtes ni editorials que suposa un importantíssim estalvi.