Pixtin / Idees

Botigues on-line

L’experiència de l’usuari

Els hàbits dels consumidors han anat canviant a mesura que Internet s’ha consolidat, no només com un espai informatiu, lúdic, social, etc… sinó com una plataforma de negoci. Les persones s’estan acostumant a gestionar les seves vides des d’un ordinador i, en aquest context, la botiga en línia s’està convertint en una fórmula de negoci cada vegada més estesa. A mesura que els comerços a internet es multipliquen, marcar una diferència davant de la competència és cada vegada més complicat. Una bona manera de fer-ho és a través del valor afegit que un bon disseny pot proporcionar, sempre que es plantegi des d’un punt de vista globalitzador que integri tant els factors més funcionals com altres “intangibles” més relacionats amb els valors, el plaer, la diversió… etc.

– Factors relatius a la usabilitat:

  • Navegabilitat: facilitar a l’usuari el moviment entre les pàgines d’un lloc web. Evitar que aquest es perdi, donar-li fàcil accés al que està buscant, etc.
  • Accessibilitat: facilitar l’accés a la informació i serveis d’un lloc web al major nombre possible de persones (discapacitats, gent gran, maldestres…).
  • Optimització: dissenyar preveient els sistemes de programació. Per exemple, dissenyar tenint en compte el Responsive web design (RWD) que facilita l’adaptació d’una web a diferents dispositius (ordinador, mòbil, tablet…)
  • Etc

– Factors intangibles:

  • Marca: Ser coherent amb els valors i imatge de marca de manera que els clients ja fidelitzats entenguin la web com una evolució lògica de la marca i no com una cosa estranya.
  • Seguretat: El disseny ha de denotar seguretat, sobretot en les pàgines de pagament o en aquelles que conviden a la compra. Això s’aconsegueix mitjançant l’ús de certs codis gràfics (ordre, neteja, jerarquia…) i mitjançant recursos tan senzills com posar un contacte ben a la vista.
  • Interactivitat: El disseny d’una botiga en línia ha de potenciar el diàleg amb l’usuari. La interactivitat és en aquest sentit una de les grans eines que proporciona Internet, en tant que permet un model de comunicació bidireccional i fa partícip d’usuaris normal deixa de ser simple espectador.
  • Etc

Un cop units, tots aquests components tant físics com emocionals conformen el que s’anomena l’experiència d’usuari, un concepte que representa un canvi de paradigma pel que fa a la mera usabilitat en tant que no només millora la interacció de l’usuari amb la web, sinó que resol problemes estratègics de caire psicològic destinats a promoure una valoració positiva tant d’un lloc web com d’una marca, producte, etc.